Adelina Hasani

Adelina Hasani është bashkëthemeluese dhe kryeredaktore e Prizma Medium. Studimet e doktoraturës i ka përfunduar në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Ankarasë. Ndërsa studimet master i përfundoi në drejtimin të Drejtat e Njeriut dhe Demokracia pranë Universitetit të Bolonjës dhe Sarajevës. Ajo gjithashtu ka përfunduar studimet e nivelit bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë Universitetit të Ankarasë. Prej vitesh është angazhuar në çështje gjinore dhe mobilizimin e qytetarëve. Ajo ka punuar në organizata dhe iniciativa të ndryshme lokale që merren me zhvillimin social-ekonomik të shoqërisë dhe fuqizimin e grave në të gjitha proceset politike dhe shoqërore.