Adam Tooze

Adam Tooze drejton departamentin e Historisë në Columbia University dhe është drejtor i Institutit Evropian.