Aca Mitic

Aca Mitic është drejtor i programeve në New Social Initiative. Ai ka qenë i përfshirë në disa organizata të shoqërisë civile, iniciativave të avokimit dhe zgjidhjes së konfliktit.

Më herët ai ka qenë pjesë e grupit rinor të Komitetit të Helsinkit për të drejta të njeriut në Serbi, si dhe ka marrë pjesë në programin e lidershipit të Weiser Center for Europe and Eurasia (WCEE), University of Michigan dhe programe të tjera. Ai gjithashtu e ka përfunduar Human Rights School si pjesë e Komitetit të Helsinkit për liderët e rinj.