Aaron Spitler

Aaron Spitler vjen nga Shkolla e Drejtësisë dhe Diplomacisë Fletcher në Universitetin Tufts në SHBA. Interesat e tij kërkimore sillen rreth zhvillimit digjital, veçanërisht brenda Ballkanit Perëndimor. Aktualisht, ai është i angazhuar në këto çështje si konsulent në Qendrën Kosovare për Arsim në Distancë (KCDE).