Sheena McKenzie

Sheena McKenzie është një Producente e Lajmeve Dixhitale me CNN International në Londër. Ajo shkruan lajme të ndryshme me fokus në artikuj të detajuar dhe poashtu krijon e redakton materiale dixhitale nga korrespondentët e tjerë në këtë fushë.