Selatin Kllokoqi

Selatin Kllokoqi është politolog me profesion. Gjatë karrierës së tijë ka punuar në organizata të ndryshme ndërkombëtare në Kosovë, në organizata vendore të shoqërisë civile si dhe në institucione qeveritare të nivelit qëndror. Fushat kryesore të angazhimit të tijë janë, zgjedhjet, qështjet sociale, dialogu si dhe integrimet evropiane.