Gëzim Krasniqi

Gëzim Krasniqi është sociolog politik i lindur në Kosovë që jeton dhe punon në Skoci. Ai është ligjërues dhe Bashkëdrejtues i Programit Master për Studime të Nacionalizmit në Universitetin e Edinburgut. Interesat e tij kryesore kërkimore përfshijnë nacionalizmin, konfliktin etnik dhe shtetësinë, shpesh me fokus në Evropën Juglindore.