• Mozilla Meetup Në Prishtina Hackerspace hapet seria e diskutimeve mbi kontributin e mundshëm qytetar në Mozilla, nga ora 18:00. 

  • Koncert me vepra shqiptare Filharmonia e Kosovës do të interpretojë veprat e Esat Rizvanollit, Fahri Beqirit dhe Akil Kocit, në Sallën e Kuqe nga ora 20:00. 

  • Kosovo Slam Poetry 13 të rinj do t'i performojnë pjesët e tyre origjinale në auditoriumin e ASK-së para një jurie profesionale. Fillon nga ora 15:00. 

  • Raporti i të drejtave të njeriut YIHR publikon raportin vjetor “Të drejtat e njeriut në Kosovë - analizë” në “Orion ", nga ora 9:30, në kuadër të javës për të drejtat e njeriut. 

VIDEO